Okręgowa stacja kontroli pojazdów

Z nami masz wszystko pod kontrolą.

Skorzystaj z oferty, zleć nam wykonanie badań technicznych pojazdów dostawczych i użytkowych.

Wykonujemy

wszystkie rodzaje badań, badania okresowe oraz dodatkowe badania techniczne pojazdów osobowych, ciężarowych oraz rolniczych. Posiadamy nowoczesną linię diagnostyczną wyposażoną w urządzenia firmy MAHA. Oprócz badań obowiązkowych przeprowadzamy przeglądy wstępne pozwalające na wcześniejsze usunięcie usterek mogących wpłynąć na wynik badania okresowego. Sprawdzamy również pojazdy przed kupnem, okresem letnim i zimowym oraz dłuższą podróżą. Oferujemy ustawienie geometrii kół dla pojazdów ciężarowych oraz osobowych innowacyjną metodą 3D. Prawidłowo ustawiona geometria ma wpływ nie tylko na bezpieczeństwo, ale i na równomierne zużywanie się opon.

Posiadamy

w ciągłej sprzedaży naklejki ekologiczne uprawniające do poruszania się pojazdami po strefach ekologicznych w Niemczech. W obu krajach ustanowione zostały ekostrefy, gdzie poruszać mogą się wyłącznie pojazdy spełniające określone normy spalin. Prowadzimy sprzedaż nowych gaśnic samochodowych, sprzedaż gaśnic w systemie wymiany oraz sprzedaż akumulatorów z montażem. Nasza stacja kontroli pojazdów jest partnerską stacją DEKRA.

Oferujemy

również serwis klimatyzacji. W przypadku niesprawnej klimatyzacji samochodowej świadczymy usługę zdiagnozowania usterki, w ramach której przeprowadzamy specjalistyczne testy, których wyniki pozwalają na podjęcie skutecznych działań naprawczych. W naszym serwisie przegląd klimatyzacji polega na odzyskaniu pozostałego czynnika chłodzącego R134A, sprawdzeniu szczelności układu klimatyzacji, napełnieniu na nowo układu klimatyzacji czynnikiem chłodzącym.