Okręgowa stacja kontroli pojazdów

Wykonujemy

wszystkie rodzaje badań, badania okresowe oraz dodatkowe badania techniczne pojazdów osobowych, ciężarowych oraz rolniczych. Posiadamy nowoczesną linię diagnostyczną wyposażoną w urządzenia firmy MAHA. Oprócz badań obowiązkowych przeprowadzamy przeglądy wstępne pozwalające na wcześniejsze usunięcie usterek mogących wpłynąć na wynik badania okresowego. Sprawdzamy również pojazdy przed kupnem, okresem letnim i zimowym oraz dłuższą podróżą. Oferujemy ustawienie geometrii kół dla pojazdów ciężarowych oraz osobowych innowacyjną metodą 3D. Prawidłowo ustawiona geometria ma wpływ nie tylko na bezpieczeństwo, ale i na równomierne zużywanie się opon.

Posiadamy

w ciągłej sprzedaży naklejki ekologiczne uprawniające do poruszania się pojazdami po strefach ekologicznych w Niemczech. W tym kraju ustanowione zostały ekostrefy, gdzie poruszać mogą się wyłącznie pojazdy spełniające określone normy spalin. Prowadzimy sprzedaż nowych gaśnic samochodowych, sprzedaż gaśnic w systemie wymiany oraz sprzedaż akumulatorów z montażem. Nasza stacja kontroli pojazdów jest partnerską stacją DEKRA.

Oferujemy

również serwis klimatyzacji. W przypadku niesprawnej klimatyzacji samochodowej świadczymy usługę zdiagnozowania usterki, w ramach której przeprowadzamy specjalistyczne testy, których wyniki pozwalają na podjęcie skutecznych działań naprawczych. W naszym serwisie przegląd klimatyzacji polega na odzyskaniu pozostałego czynnika chłodzącego R134A, sprawdzeniu szczelności układu klimatyzacji, napełnieniu na nowo układu klimatyzacji czynnikiem chłodzącym.

Czym jest okresowe badanie techniczne?

Kierowcy korzystający z usług stacji kontroli pojazdów raz w roku, zamiennie używają pojęć badanie techniczne lub okresowe, a także przegląd techniczny bądź okresowy auta. Właściciele samochodów błędnie myślą, że oznaczają one to samo. Jakie występują pomiędzy nimi różnice?

Celem przeprowadzenia obowiązkowego badania technicznego (nazywanego niekiedy przeglądem rejestracyjnym), jest dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego na określony czas (zwykle 12 miesięcy). Stan samochodu jest kontrolowany w stacji diagnostycznej.

Natomiast przegląd techniczny lub okresowy, czy badania okresowe nie są obowiązkowe. Te pojęcia odnoszą się do kontroli stanu technicznego samochodu zalecanego np. przez producenta lub dealera. Przede wszystkim umożliwiają zachowanie gwarancji. Termin przeglądu auta, który przeprowadza się w autoryzowanych sieciach obsługi, jest uzależniony od marki i modelu auta.

Kiedy trzeba przeprowadzić badanie techniczne samochodu?

Badanie techniczne pojazdu kierowcy, muszą wykonać raz w roku. Z kolei, właściciele nowych samochodów rzadziej muszą sprawdzać ich stan techniczny w pierwszych latach po rejestracji. Zgodnie z przepisami:

 • samochody osobowe, samochody ciężarowe (o masie do 3,5 t), motocykle i przyczepy (o masie do 3,5 t) – po raz pierwszy bada się przed upływem 3 lat od pierwszej rejestracji. Z kolei, drugie badanie trzeba wykonać przed upływem kolejnych 2 lat (czyli do 5 lat od pierwszej rejestracji), a na następne należy zgłaszać się co roku,
 • ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze i motorowery – pierwsze badanie techniczne muszą przejść przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a drugie i każde kolejne przed upływem 2 lat od dnia ostatniej kontroli,
 • samochody zabytkowe i przyczepy lekkie – bada się tylko raz przed rejestracją. Chyba że zostaną skierowane na dodatkowe badanie techniczne, bądź są przeznaczone do zarobkowego transportu (np. przewozu osób).

Jednocześnie niektóre rodzaje nowych pojazdów muszą przejść badanie techniczne raz w roku. Zaliczamy do nich:

 • pojazdy z instalacją gazową LPG/CNG,
 • taksówki osobowe,
 • samochody konstrukcyjnie przystosowane do przewozu 5-9 osób i wykorzystywane do zarobkowego transportu ludzi,
 • pojazdy typu „SAM” (zbudowane samodzielnie),
 • pojazdy uprzywilejowane,
 • pojazdy używane do nauki jazdy i egzaminów na prawo jazdy,
 • pojazdy przewożące towary niebezpieczne.

Niekiedy pomimo ważnego badania technicznego, możemy zostać skierowani na dodatkowy przegląd przez starostę lub organ kontroli ruchu drogowego (np. policję czy Główny Inspektorat Transportu Drogowego). Najczęściej przyczyną kontroli pojazdu może być podejrzenie o zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu lub naruszeniu wymagań ochrony środowiska, a także udział w kolizji. Zmiany w konstrukcji auta (np. przerobienie na taksówkę), również mogą wymagać dodatkowych badań.

Gdzie przeprowadzić przegląd samochodu w 2022 roku?

Badania techniczne przeprowadza się na stacjach kontroli pojazdów, które dzielą się na podstawowe i okręgowe. Na podstawowych sprawdza się stan techniczny samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Z kolei pozostałe pojazdy przechodzą przegląd na stacjach okręgowych.

W przypadku badań technicznych nie działa rejonizacja. Dzięki temu np. stan techniczny samochodu zarejestrowanego w Warszawie, można sprawdzić na stacji diagnostycznej w Poznaniu. Jednocześnie w wyjątkowych sytuacjach auta o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, muszą przejść przegląd w stacjach okręgowych. Dotyczy to pojazdów:

 • po wypadku,
 • przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą,
 • po zmianach konstrukcyjnych.

Ile czasu zajmuje badanie techniczne pojazdu?

Najczęściej badanie techniczne samochodu trwa około 30 minut. Jeszcze krótszy może być czas przeglądu motocykla. Warto umówić się na wizytę w stacji diagnostycznej z wyprzedzeniem, aby nie tracić czasu w kolejkach.

 

Co jest sprawdzane podczas badania technicznego samochodu?

Badanie techniczne samochodu składa się z trzech części:

 • identyfikacji pojazdu, czyli sprawdzenia zgodności nr VIN z dowodem rejestracyjnym,
 • sprawdzeniu dodatkowego wyposażenia (np. instalacji LPG, czego wymagają dodatkowe procedury),
 • ocenie stanu technicznego podzespołów i układów, w które jest wyposażony pojazd.

Samochód podczas badania technicznego jest kontrolowany przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa, a także przestrzegania norm ochrony środowiska. Podczas przeglądu kontroli podlegają następujące podzespoły i ewentualne usterki w:

 • układzie kierowniczym – stan połączeń, stopień zużycia, wielkość ruchu jałowego;
 • hamulcach – skuteczność i równomierność działania;
 • zawieszeniu – czy w elementach metalowo – gumowych pojawiły się luzy;
 • ogumieniu – dobór obciążenia, dopasowanie do typu pojazdu, głębokość bieżnika, zużycie;
 • oświetleniu – prawidłowość działania, czy na reflektorach nie znajdują się pęknięcia;
 • nadwoziu – stan szyb, ram i progów;
 • zużycie pasów bezpieczeństwa;
 • obowiązkowym wyposażeniu – trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę;
 • układzie wydechowym – stan techniczny, pomiar poziomu hałasu,
 • emisji zanieczyszczeń gazowych lub zadymienia spalin, jeśli silnik samochodu ma spalanie wewnętrzne.

Jakie usterki może wykryć badanie techniczne samochodu?

Zwykle badanie techniczne samochodu zajmuje około 30 minut. W jego trakcie diagnosta może stwierdzić trzy rodzaje usterek:

 • drobne,
 • istotne,
 • stwarzające zagrożenie.

Jeśli wykryte zostaną  drobne usterki, diagnosta informuje o tym kierowcę, a następnie wymienione usterki są zapisywane w zaświadczeniu z badania technicznego. 

W przypadku wykrycia istotnych usterek właściciel auta ma 14 dni na ich usunięcie. Następnie musi ponowić badanie techniczne w tej samej stacji kontroli pojazdów. Natomiast w razie wystąpienia usterek zagrażających bezpieczeństwu, diagnosta zatrzyma dowód rejestracyjny. W związku z tym przewiezienie samochodu do warsztatu w celu dokonania naprawy będzie wymagało użycia lawety, ponieważ nie może on poruszać się po drogach.

Jak sprawdzić ważność badania technicznego?

Ważność badania technicznego można sprawdzić zdalnie na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoj-pojazd. Wystarczy posiadać Profil Zaufany. W usłudze „Mój Pojazd” wyświetlają się informacje o dacie ważności przeglądu auta, usterkach wykrytych w przeszłości, a także dane związane z rejestracją czy oznaczeniami samochodu.

Przegląd Samochodu Ciężarowego

Przegląd Samochodu Osobowego

Przegląd Urządzeń
Rolniczych