Przegląd motocykla

Badanie techniczne motocykla.

Motocykl poruszający się po polskich drogach musi cyklicznie przechodzić badanie techniczne, podobnie jak chociażby samochód osobowy. Pozwala to na sprawdzenie czy jednoślad nadal jest sprawny i czy jego stan techniczny nie zagraża bezpieczeństwu poruszających się po drogach innych pojazdów. 

Badanie techniczne motocykla – na czym polega?

Badanie techniczne motocykla to zespół czynności przeprowadzanych w celu:

 • identyfikacji pojazdu oraz sprawdzenia jego legalności,
 • wprowadzenia danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
 • weryfikacji stanu technicznego jednośladu. 

Procedura przebiega podobnie, jak w przypadku samochodów osobowych, jednak można wskazać kilka istotnych różnic. Z uwagi na nieco inną konstrukcję pojazdów, kontrolowane są nieco inne elementy. 

Kiedy należy wykonać przegląd techniczny motocykla?

Częstotliwość dokonywania przeglądu technicznego motocykla jest identyczna, jak w przypadku pojazdów osobowych. Jeśli motocykl jest nowy, wówczas:

 • pierwsze badanie techniczne należy przeprowadzić przed upływem 3 lat od daty pierwszej rejestracji jednośladu,
 • kolejne badanie należy wykonać przed upływem 5 lat od daty poprzedniego przeglądu technicznego,
 • kolejne badania trzeba przeprowadzać co rok.

Jeżeli motocykl ma już kilka lat, wówczas:

 • kolejne badania techniczne należy wykonywać przed upływem roku – licząc od daty poprzedniego przeglądu. 

Na badanie techniczne motocykla należy zgłosić się przed upływem 1 roku / 2 lat od poprzedniego przeglądu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przegląd techniczny motocykla – przebieg poszczególnych etapów

Badanie techniczne motocykla przebiega etapami, z których najważniejszy to sprawdzenie stanu poszczególnych elementów jednośladu.

1. Identyfikacja motocykla

Praca diagnosty rozpoczyna się od sprawdzenia danych motocykla. Weryfikuje on:

 • czy numer rejestracyjny z tablic jest identyczny z numerem wpisanym w dowodzie, 
 • czy naklejki legalizacyjne są prawidłowe,
 • jaki jest stan tablic rejestracyjnych,
 • czy numer ramy zgadza się z numerem wpisanym w dowód,
 • jaki jest aktualny przebieg.

2. Wprowadzenie zmian do systemu CEPiK

Wszystkie dane wymagające aktualizacji wprowadzane są do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. 

3. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu

Najważniejszym etapem badania jest ocena stanu technicznego motocykla. Od wyników będzie bowiem zależeć to, czy jednoślad zostanie dopuszczony do ruchu drogowego. Sprawdzeniu podlegają takie elementy jak:

 • stan opon,
 • układ hamulcowy (łącznie ze stanem klocków i tarcz hamulcowych),
 • łańcuch – jego stan i naciąg,
 • stan ramy,
 • światła – ich ustawienie i poprawność działania,
 • klakson – jego działanie,
 • układ kierowniczy – jego sprawność,
 • poziom emisji spalin,
 • głośność układu wydechowego.

Badanie techniczne a przegląd gwarancyjny – różnice 

Wiele osób myli badanie techniczne z przeglądem gwarancyjnym motocykla, podobnie jak ma to miejsce w przypadku samochodów osobowych. Warto pamiętać, że są to dwa różne pojęcia, których nie można utożsamiać ze sobą.

Badanie techniczne jest obowiązkowe – regulowane przepisami. Za jego przeprowadzenie odpowiadają uprawnione stacje kontroli pojazdów (SKP). 

Przegląd gwarancyjny zaleca się wykonywać okresowo, aby sprawdzić stan techniczny jednośladu oraz uzupełnić np. płyny eksploatacyjne. Tego typu czynności można przeprowadzić w autoryzowanej stacji obsługi (ASO) lub w niezależnym warsztacie. 

Ile kosztuje badanie techniczne motocykla?

Koszt badania technicznego motocykla, podobnie jak samochodu, nie zależy od wewnętrznej polityki cenowej konkretnej SKP. Wysokość opłaty jest regulowana stosownymi przepisami (tj. wspomniane wyżej rozporządzenie Ministra Infrastruktury), których musi przestrzegać każda stacja. 

W 2021 roku badanie techniczne motocykla kosztuje 63 zł. Cena ta uwzględnia:

 • przeprowadzenie badania jednośladu – 62 zł
 • opłatę ewidencyjną za wpis do CEPiK – 1 zł. 

Oznacza to, że niezależnie od tego, gdzie przeprowadzisz badanie techniczne – zapłacisz tyle samo. 

Warto przy tym podkreślić, że opłata za przegląd techniczny pobierana jest przed rozpoczęciem czynności. Identycznie jest w przypadku badania samochodów osobowych.

Motocykl nie przeszedł przeglądu – co dalej?

Podczas przeprowadzania czynności sprawdzających może okazać się, że diagnosta wykryje istotne usterki. Dla właściciela motocykla będzie to oznaczać negatywny wynik badania technicznego. Jak postąpić w takiej sytuacji?

Jeśli diagnosta wykryje nieprawidłowości, taki fakt odnotuje w badaniu technicznym pojazdu. Taka adnotacja w ogólnodostępnym systemie zmniejsza ryzyko, że kierowca uda się na inną SKP, licząc na uzyskanie pozytywnego wyniku przeglądu w innym miejscu. 

Kierowca ma 14 dni, aby usunąć usterkę we własnym zakresie. Po tym czasie musi ponownie zgłosić się do stacji okręgowej pojazdów w celu przeprowadzenia badania technicznego. Jeśli tym razem stan techniczny motocykla będzie bez zarzutu, wynik przeglądu będzie pozytywny.