Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności użytkowników podczas korzystania z naszej witryny jest dla nas szczególnie ważna. Dlatego w dalszej części tego dokumentu przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, zapisywania i przechowywania danych osobowych użytkowników w kontekście korzystania przez nich z naszej strony internetowej.

Nazwa i adres administratora danych oraz inspektora ochrony danych

Operatorem i organem odpowiedzialnym („administratorem danych”) dla tej witryny jest

SAF-HOLLAND GmbH
Hauptstrasse 26
63856 Bessenbach
Niemcy
+49 60 95/301 – 0
Faks +49 60 95/301 – 200
info@safholland.de

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych i zapewnienia swoich praw prosimy kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych:

Simon Odenwald
datenschutz@safholland.de

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

Co do zasady, gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia właściwie funkcjonującej strony internetowej, jej treści i oferowanych usług. Zasadniczo gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Wyjątkiem od tej reguły są przypadki, w których udzielenie uprzedniej zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a prawo zezwala na przetwarzanie danych osobowych.

Zapewnienie funkcjonującej strony internetowej i tworzenie logów

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z komputera uzyskującego taki dostęp.

Gromadzone są następujące dane:
• Informacje o typie przeglądarki i używanej wersji
• Informacje o systemie operacyjnym użytkownika
• Dane dostawcy usług internetowych użytkownika
• Adres IP użytkownika
• Data i godzina dostępu
• Adresy stron internetowych, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej witryny
Dane te są również przechowywane w plikach logów naszego systemu. Dane te nie są jednak przechowywanie wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne do umożliwienia korzystania ze strony internetowej na komputerze użytkownika i zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane wykorzystywane są do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów, do jakich były gromadzone.

Gromadzenie danych dla celów udostępniania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach logów jest niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Tym samym użytkownik nie ma możliwości odmowy udostępnienia takich danych.

Korzystanie z plików cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej lub przeglądarce internetowej w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik uruchomi stronę internetową, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Taki plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym otwarciu witryny.

Stosujemy pliki cookie, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej witryny wymagają identyfikacji przeglądarki wywołującej połączenie nawet po zmianie strony. Jest to również powód uzasadniający nasze zainteresowanie kwestią przetwarzania danych.

Pliki cookie przechowują informację o tym, czy bieżąca przeglądarka użytkownika obsługuje JavaScript, czy też nie. Taki plik cookie zostaje automatycznie usunięty pod koniec każdej sesji.

Formularz kontaktowy i kontakt za pomocą poczty elektronicznej

Na naszej stronie internetowej dostępne są różnego rodzaju formularze kontaktowe. Służą one nawiązywaniu kontaktu drogą elektroniczną, przesyłaniu informacji o firmie i produktach oraz realizacji naszych usług. Jeśli użytkownik zdecyduje się kontaktować z nami za pomocą formularza kontaktowego, podanie następujących danych osobowych będzie konieczne lub opcjonalne:
• Płeć
• Imię i nazwisko
• Adres e-mail
• Stanowisko
• Nr telefonu
• Adres
Te dane osobowe są nam przekazywane i przez nas przechowywane.
Opcjonalnie można również wysłać naszym osobom kontaktowym wiadomość e-mail w celu zamówienia biuletynu informacyjnego. W takim przypadku gromadzone będą dane osobowe użytkownika przesłane drogą elektroniczną.
Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych i wiadomości e-mail realizowane jest jedynie w celu kontaktowania się i przetwarzania żądania użytkownika.
Gromadzenie innych danych osobowych w kontekście procesu rejestracji służy zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu usług lub używanego adresu e-mail.
W przypadku formularza kontaktowego podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych przesyłanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest uzasadniony interes związany z nawiązaniem kontaktu w celu świadczenia usługi. Jeżeli nawiązanie kontaktu ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest realizacja umowy.
Dane takie zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów, do jakich były gromadzone. W przypadku danych osobowych z formularza wejściowego formularza kontaktowego i wiadomości wysłanych pocztą elektroniczną stanie się tak, gdy zakończy się dana interakcja z użytkownikiem. Interakcja taka zostaje uznana za zakończoną, gdy z okoliczności można wywnioskować, że odpowiednie fakty zostały ostatecznie wyjaśnione.
Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu może przesłać nam nowy formularz kontaktowy z prośbą o anulowanie poprzedniego lub zadeklarować wycofanie zgody drogą elektroniczną wobec odpowiedniej osoby kontaktowej lub inspektora ochrony danych. Wszystkie dane osobowe przechowywane na potrzeby realizacji kontaktu zostaną w takim przypadku usunięte.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, tj. pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę zachowania witryny. Wygenerowane informacje na temat korzystania z takiej strony internetowej będą zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na stronie aktywowana została anonimizacja IP, adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach należących do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora witryny Google wykorzysta takie informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów z działań i świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz korzystaniem z Internetu dla operatora strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google. Użytkownik może zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki.

Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto można zapobiec przetwarzaniu danych przez Google, pobierając i instalując odpowiednią wtyczkę do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Więcej informacji na temat prywatności znaleźć można na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Należy pamiętać, że na tej stronie Google Analytics zostało rozszerzone do kodu „gat._anonymizeIp ();” w celu zapewnienia anonimowego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Mapy Google

Ta strona internetowa udostępnia interfejs API Map Google dla wyszukiwania geograficznego dealerów części. Korzystanie z Map Google również skutkuje gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Mapy Google znaleźć można na stronie: https://www.google.com/intl/en-US_US/help/terms_maps.html. Użytkownik ma także możliwość zmiany ustawień prywatności.

Portale społecznościowe

Ta strona zawiera linki do serwisów społecznościowych, takich jak Twitter, YouTube, LinkedIn i Facebook. Na naszej stronie internetowej oznaczyliśmy odpowiednie wtyczki mediów społecznościowych za pomocą logo. Takie serwisy obsługiwane są wyłącznie przez firmy spoza grupy SAF-HOLLAND. Niektóre z tych przedsiębiorstw mogą mieć siedzibę poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Jeśli użytkownik jest zalogowany w serwisie społecznościowym podczas korzystania z naszej strony internetowej, ustanawiane jest połączenie między jego komputerem a serwerem odpowiedniego serwisu społecznościowego. Powoduje to przypisanie informacji o odwiedzinach na naszej stronie internetowej do profilu użytkownika w serwisie społecznościowym. Istnieje możliwość zablokowania przesyłania danych poprzez wylogowanie się z konta serwisu społecznościowego przed skorzystaniem z naszej witryny. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych za pośrednictwem serwisów społecznościowych należy zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności.
• Twitter: https://twitter.com/de/privacy
• YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
• Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Transfer danych do stron trzecich w Europejskim Obszarze Gospodarczym i poza nim

W ramach korporacji globalnej, dane osobowe mogą czasem być przekazywane innym firmom z grupy SAF-HOLLAND S.A. lub innym dostawcom usług w obrębie EOG lub poza tym obszarem. Informacje na temat struktury korporacyjnej znaleźć można na stronie https://corporate.safholland.com/en/company/about-us/structure/group-str… . W przypadku przeniesienia danych, firmy uzyskujące dane w ten sposób wykorzystają takie dane osobowe użytkownika do tych samych celów i zgodnie z tymi samymi przepisami europejskimi jakie obowiązują SAF-HOLLAND GmbH. Przekazywanie danych do państw trzecich spoza EOG podlega standardowym klauzulom umownym zgodnie z decyzją Komisji 2010/87/UE lub jej kolejną wersją.

Prawa podmiotu danych

Użytkownik tej witryny internetowej ma prawo do swobodnego uzyskiwania informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia, odbiorców i celu przechowywania, a także prawo do poprawiania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania i usuwania danych. Należy pamiętać, że nie możemy w żadnym przypadku skasować danych użytkownika, za wyjątkiem sytuacji, gdy na przykład pominięto cel przetwarzania danych i nie ma wymogu ustawowego ich przechowywania.
W celu realizacji swoich praw jako użytkownika, wystarczy w sposób nieformalny powiadomić osobę kontaktową bezpośrednio w SAF-HOLLAND lub wyżej wymienionego inspektora ochrony danych. Prosimy o określenie jakich informacji lub działań związanych z przetwarzaniem danych dotyczy żądanie, w jakim formacie te informacje mają być przekazywane oraz czy dane osobowe powinny zostać przesłane użytkownikowi lub innemu odbiorcy.

Prawo do złożenia skargi

Jeśli użytkownik uważa, że firma SAF-HOLLAND nie przetwarza jego danych osobowych zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie lub przepisami o ochronie danych obowiązującymi w EOG, użytkownik może w każdej chwili złożyć skargę do organu ochrony danych w kraju należącym do EOG, w którym mieszka, lub organu ochrony danych kraju lub stanu, w którym SAF-HOLLAND posiada swoją siedzibę.